Շատ հաճախ բժիշկները  պզուկները բուժելու նպատակով նշանակում են իզոտրետինոին:  Այս դեղորայքը չի…