Լրագրող Լիզա Ճաղարյանը գրում է. «Խոսքս ուղղում եմ կարգին մարդկանց (ռոբասերժական խաժամուժը…